Friday, January 20, 2017

#team2

Kalau memang ikhlas ada sebelum ikhtiar?

Kamu mau mengikhtiarkannya kan? *

Jangan hanya ingin. Perjuangkan.

Sebelum pergi. Lepas. Hilang. Jadi abu. Jadi memori yang terpaku.
*kurniawan gunadi.